Przedszkolny konkurs recytatorski

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

  1. Miejsce: Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy.
  2. Organizator: Nauczycielki Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.
  3. Uczestnicy Konkursu:

– Etap grupowy – chętne dzieci z Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy;

– Finał – Laureaci Konkursu (dzieci, które wygrały etap grupowy):

Grupa „Misie” – 2 dzieci,

Grupa „Zajączki” – 2 dzieci,

Grupa „Pszczółki” – 3 dzieci,

Grupa „Motylki” – 3 dzieci.

  • Zadanie konkursowe: Przygotowanie w domu recytacji wiersza o tematyce wiosennej, autorem wiersza może być dowolny polski poeta.
  • Przebieg konkursu:

– Ogłoszenie Wiosennego Konkursu Recytatorskiego: 4 marca 2022 (piątek) – strona internetowa przedszkola, media społecznościowe;

– Zgłoszenie uczestnika konkursu (dziecka): do 11 marca 2022 (piątek) u wychowawcy grupy poprzez dostarczenie wydrukowanego tekstu wiersza z podanym autorem oraz imieniem i nazwiskiem dziecka;

– Eliminacje Grupowe – 16 marca 2022 (środa).  Dzieci zgłoszone do konkursu prezentują wiersze w swoich grupach. Zadaniem dzieci będzie prezentacja na forum swojej grupy przygotowanych w domu wierszy. Na tej podstawie wyłonieni zostaną Laureaci Konkursu, którzy zaprezentują swoje wiersze podczas Powitania Wiosny w dniu 21 marca 2022 roku.

Jury oceniają: pamięciowe opanowanie wiersza, umiejętności aktorskie i oratorskie oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W skład grupowych jury wchodzi dwoje pracowników przedszkola. Wszyscy uczestnicy Eliminacji Grupowych otrzymują pamiątkowe dyplomy;

Powitanie Wiosny – 21 marca 2022 (poniedziałek)

Prezentacja wierszy przed społecznością przedszkola. Wręczenie Laureatom Konkursu dyplomów i upominków ufundowanych przez Radę Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

Skomentuj

Skip to content