Opłaty za przedszkole

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznych opłat za świadczenia przedszkola, w tym:

  • opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1zł. za godzinę. ( ta opłata nie obowiązuje dzieci 6 letnich)
  • opłaty za wyżywienie wyliczonej jako iloczyn dziennej stawki kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie  w kwocie 7,50 zł. (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) i liczby dni roboczych w danym miesiącu.

W roku szkolnym 2021/2022 opłaty za wychowanie przedszkolne kształtują się w następujący sposób:

  • dzienna stawka za wyżywienie- 7,50 zł (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, ) razy ilość dni w miesiącu
  • jedna godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie wynosi  1 zł.

 Opłatę za pobyt dziecka i za wyżywienie rodzice wnoszą do 15-stego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy:

Gminne Przedszkole
Stara Kamienica 71
BGŻ oddział Jelenia Góra

Nr rachunku: 30 2030 0045 1110 0000 0080 3210

Tytułem: odpłatność za wyżywienie (imię i nazwisko dziecka), miesiąc, kwota

Przed zrobieniem przelewu za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, należy skontaktować się z panią sekretarką w celu dowiedzenia się o kwotę przelewu, gdyż poniżej są wyliczenia tylko przykładowe. Kwota przelewu zależy od ilości dni roboczych i dni nieobecności i obecności dziecka w przedszkolu.

Wyliczenia przy średniej ilości dni roboczych-21 

 

  WYŻYWIENIE POBYT KWOTA
5 godzin 157,50zł. ————- 157,50zł.
6 godzin 157,50zł. 21zł. 178,50zł.
7 godzin 157,50zł. 42zł. 199,50zł.
8 godzin 157,50zł. 63zl. 220,50zł.
9 godzin 157,50zł. 84zł.

241,50 zł.

 

Skip to content