Opłaty za przedszkole

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznych opłat za świadczenia przedszkola, w tym:

  • opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wysokości 1.30zł. za godzinę, na podstawie deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w placówce. Zmiana godzin pobytu dziecka możliwa jest na koniec miesiaca z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca. ( ta opłata nie obowiązuje dzieci 6 letnich)
  • opłaty za wyżywienie wyliczonej jako iloczyn dziennej stawki kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie  w kwocie 11.00 zł. (słownie: jedenaście złotych) od dnia 1 lipca 2023r. 

Dane do wpłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu

Gminne Przedszkole

Ul. Izerska 1

BGŻ oddział Jelenia Góra

Nr rachunku 30 2030 0045 1110 0000 0080 3210

Tytułem: odpłatność i pobyt ( imię i nazwisko dziecka), miesiąc

Informację o kwocie płatności podaje pani Mariola z sekretariatu.

zarządzenie w sprawie stawki żywieniowej 11 zł od 01.07.2023

zarządzenie Dyrektora Gminnego Przedszkola w sprawie stawki za godzinę ponadwymiarową

Skip to content