Rada rodziców

Regulamin Rady Rodziców SK zm. 04.2022

Skład Rady rodziców:

 • Monika Jaszczyszyn- przewodnicząca (grupa Zajączki)
 • Sandra Szuniewicz-zastępca przewodniczącej (grupa Misie)
 • Barbara Ragiel– sekretarz (grupa Pszczółki)
 • Marta Obrzud-skarbnik (grupa Motyle)

Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez rodziców na listopadowym zebraniu grupowym. Informujemy, iż od dnia 1 lutego 2019r., Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy założyła rachunek bankowy, na który prosimy dokonywać comiesięcznych wpłat w wysokości 3ozł. O września 2021r. składka na Radę rodziców wynosi 35zł.

Raiffeisen Polbank nr rachunku: 28 1750 0012 0000 0000 4101 0908

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, którego przelew dotyczy, dopisek Rada Rodziców

Drodzy rodzice

Rada Rodziców oraz Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy informuje, iż  wprowadzane zostają zmiany dotyczące opłat za wydarzenia kulturalne odbywające się w przedszkolu.

Od dnia 1 luty 2019 roku pobierana zostanie opłata w wysokości 30 zł miesięcznie  za każde dziecko uczęszczające do przedszkola, płatne do 10-go każdego miesiąca ( z wyjątkiem okresu wakacyjnego). Od września 2021 składka wynosi 35zł.

Wydarzenia na które zostanie przekazana opłata:

 1. Spektakle teatralne.
 2. Występy filharmonii.
 3. Zajęcia artystyczne prowadzonych przez Świetlicę Wiejską w Starej Kamienicy.
 4. Zajęcia przyrodniczo-naukowe prowadzone przez „Eduza”.
 5. Paczki mikołajkowe.
 6. Upominki lub wyjazdy z okazji Dnia Dziecka.
 7. Upominki związane z uroczystościami „Pasowanie na przedszkolaka” oraz  „Zakończenie nauki przedszkolnej” dla grupy opuszczającej przedszkole.
 8. Koszty transportu (autokar).
 9. Inne wydatki wyszczególnione w regulaminie Rady Rodziców.

Środki pieniężne gromadzone będą na koncie bankowym do którego upoważniona jest Rady Rodziców Naszego przedszkola.

Dane konta do przelewów: 28 1750 0012 0000 0000 4101 0908

Wszelkie wydatkowanie pieniężne będą uzgadniane z Dyrekcją Przedszkola oraz Radą Pedagogiczną.

Ponadto informujemy, że dzieci za które nie zostanie wniesiona opłata, nie będą mogły w danym miesiącu uczestniczyć w wyżej wymienionych wydarzeniach oraz korzystać z pozostałych korzyści wynikających z uiszczania odpowiedniej opłaty.

Wszelkie pytania prosimy kierować do przedstawiciela Rady Rodziców w poszczególnych grupach:

 • Grupa Motyle: Marta Obrzud 536  261 320

Prosimy wypełnienie załączonej deklaracji składki oraz przekazanie jej członkom Rady Rodziców lub kadrze pedagogicznej.

Plan wydatków Rady Rodziców działającej przy Gminnym Przedszkolu w Starej Kamienicy w roku szkolnym 2021/2022

 

Wrzesień 2021:

 1. Zajęcia plastyczno-artystyczne z p. Moniką Kwaśniak (10 zł na dziecko)- 940zł.
 2. Audycja muzyczna Filharmonii w formie stacjonarnej 290 zł
 3. Upominki na Dzień Przedszkolaka 1410 zł  (15 zł na dziecko)

Październik 2021

 1. Zajęcia plastyczno-artystyczne z p. Moniką Kwaśniak (10 zł na dziecko)- 940zł.
 2. Audycja muzyczna Filharmonii w formie stacjonarnej 290 zł
 3. Pasowanie na Przedszkolaka – upominki dla grupy 3 latków  400 zł(20 zł na dziecko)
 4. Wyjazd dzieci do Jaskini solnej i Muzeum przyrodniczego w Jeleniej Górze (74×12 zł)- 888zł, koszt autobusu ok.1000zł.

Listopad 2021

 1. Zajęcia plastyczno-artystyczne z p. Moniką Kwaśniak (10 zł na dziecko)- 940zł.
 2. Audycja muzyczna Filharmonii w formie stacjonarnej 290 zł.
 3. Wyjazd do Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze (14 zł x 100=1400zł), plus autobus 1000zł.

Grudzień 2021

 1. Zajęcia plastyczno-artystyczne z p. Moniką Kwaśniak (10 zł na dziecko)- 940zł- świąteczne upominki dla rodziców.
 2. Audycja muzyczna Filharmonii w formie stacjonarnej 290 zł.
 3. Prezenty Mikołajki 5640 zł (60 zł na dziecko)
 4. Zakup filmów od Świętego Mikołaja dla każdej z grup 276 zł  (69 zł na grupę)
 5. Nagrody na konkurs Ozdoba Bożonarodzeniowa- 600zł.

Styczeń 2022

 1. Zajęcia plastyczno-artystyczne z p. Moniką Kwaśniak (10 zł na dziecko)- 940zł- upominki na Dzień Babci i Dziadka.
 2. Audycja muzyczna Filharmonii w formie stacjonarnej 290 zł.

Luty 2022

 1. Zajęcia plastyczno-artystyczne z p. Moniką Kwaśniak (10 zł na dziecko)- 940zł.
 2. Audycja muzyczna Filharmonii w formie stacjonarnej 290 zł.
 3. Nagrody na konkurs Uczę się bezpiecznie żyć 500 zł.

Marzec 2022

 1. Wyjazdowy spektakl teatralny w Jeleniogórskim Centrum Kultury (bilety i przejazd) 1995 zł (21 zł bilet, 600 zł przejazd )
 2. Zajęcia plastyczno-artystyczne z p. Moniką Kwaśniak (10 zł na dziecko)- 940zł.
 3. Audycja muzyczna Filharmonii w formie stacjonarnej 290zł.
 4. Nagrody na konkurs plastyczne „Sport widziany oczami dziecka”- 500zł.
 5. Nagrody na konkurs recytatorski- 500zł.

Kwiecień 2022

 1. Zajęcia plastyczno-artystyczne z p. Moniką Kwaśniak (10 zł na dziecko)- 940zł.
 2. Audycja muzyczna Filharmonii w formie stacjonarnej 290 zł
 3. Teatr animacji- wyjazd do teatru do Jeleniej Góry-1692, koszt autobusu ok.1000 zł.

Maj 2022

 1. Zajęcia plastyczno-artystyczne z p. Moniką Kwaśniak (10 zł na dziecko)- 940zł.-prezenty na Dzień Mamy i Taty
 2. Audycja muzyczna Filharmonii w formie stacjonarnej 290 zł
 3. Nagrody na konkurs „Mam talent”-500zł
 4. Nagrody na konkurs „Mistrz matematyki”-500zł

Czerwiec 2022

 1. Upominki i dyplomy na zakończenie roku  dla zerówki 720 zł (30 zł na dziecko)
 2. Upominki i dyplomy dla 3,4,5-latków 1035zł ( 15 zł na dziecko)
 3. Wycieczki na zakończenie roku dla 5 i 6 latków 1764 zł ( 36 zł na dziecko)
 4. Wycieczka dla 3 i 4 latków 440 zł ( 10 zł na dziecko)
 5. Upominki i organizacja dnia dziecka 1880 zł ( 20 zł na dziecko)

Szczegółowe wyliczenia, wszelkie rachunki oraz rozliczenia wpływów i wydatków poniesionych z konta Rady Rodziców, dostępne są do wglądu po uprzednim kontakcie z członkiem Rady Rodziców lub administracją Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.

Skip to content