Rekrutacja

ZARZĄDZENIE  NR 3/01/2022

Dyrektora  Gminnego Przedszkola  w Starej Kamienicy

 

brgfx-freepik

z dnia 24 stycznia 2022

 

 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzpełniającego, w tym terminów składania dokumentów  do Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy na rok szkolny 2022/2023

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 17 stycznia 2022 roku, zarządzam co następuje:

 

Określam następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów, w tym terminy postępowania uzupełniającego do Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy na rok szkolny 2022/2023

                                                                             

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 01 marca 2022r.

do 31 marca 2022r.

 od 01 sierpnia 2022r.

do 05 sierpnia 2022r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

 

 

do 8 kwietnia 2022r.

 

 

do 9 sierpnia 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 12 kwietnia 2022r.

 

 

do 10 sierpnia 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 22 kwietnia 2022r.

 

 do 12 sierpnia 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów

Nieprzyjętych

 

do 29 kwietnia2022r.

 

 do 16 sierpnia 2022 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam  Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/ 2023.

Rekrutacja na rok 2022/2023 dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola  odbywa się na podstawie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. (Plik do pobrania poniżej)

Plik do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023

 

Deklarację należy złożyć w terminie 14.02.2022r. – 28.02.2022r. do skrzynki pocztowej naszej placówki bądź na adres e-mail: przedszkole_1959@O2.pl

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 dla dzieci nowo przyjętych  odbywa się na podstawie złożenia „Wniosku o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola wraz z załącznikami (pliki do pobrania poniżej).

Pliki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola 2022-2023

OSWIADCZENIE_-_rodzina_wielodzietna 2022

OSWIADCZENIE_-_samotne_wychowywanie 2022

oswiadczenie-o-zatrudnieniu-2022

Klauzula informacyjna dla dzieci i rodziców – proces rekrutacji

 

 

Dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w okresie 01.03.2022-31.03.2022r do skrzynki pocztowej naszej placówki bądź na adres e-mail: przedszkole_1959@O2.pl

Skip to content