Kategoria: W planie

Przedszkolny konkurs recytatorski

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

  1. Miejsce: Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy.
  2. Organizator: Nauczycielki Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.
  3. Uczestnicy Konkursu:

– Etap grupowy – chętne dzieci z Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy;

– Finał – Laureaci Konkursu (dzieci, które wygrały etap grupowy):

Grupa „Misie” – 2 dzieci,

Grupa „Zajączki” – 2 dzieci,

Grupa „Pszczółki” – 3 dzieci,

Grupa „Motylki” – 3 dzieci.

  • Zadanie konkursowe: Przygotowanie w domu recytacji wiersza o tematyce wiosennej, autorem wiersza może być dowolny polski poeta.
  • Przebieg konkursu:

– Ogłoszenie Wiosennego Konkursu Recytatorskiego: 4 marca 2022 (piątek) – strona internetowa przedszkola, media społecznościowe;

– Zgłoszenie uczestnika konkursu (dziecka): do 11 marca 2022 (piątek) u wychowawcy grupy poprzez dostarczenie wydrukowanego tekstu wiersza z podanym autorem oraz imieniem i nazwiskiem dziecka;

– Eliminacje Grupowe – 16 marca 2022 (środa).  Dzieci zgłoszone do konkursu prezentują wiersze w swoich grupach. Zadaniem dzieci będzie prezentacja na forum swojej grupy przygotowanych w domu wierszy. Na tej podstawie wyłonieni zostaną Laureaci Konkursu, którzy zaprezentują swoje wiersze podczas Powitania Wiosny w dniu 21 marca 2022 roku.

Jury oceniają: pamięciowe opanowanie wiersza, umiejętności aktorskie i oratorskie oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W skład grupowych jury wchodzi dwoje pracowników przedszkola. Wszyscy uczestnicy Eliminacji Grupowych otrzymują pamiątkowe dyplomy;

Powitanie Wiosny – 21 marca 2022 (poniedziałek)

Prezentacja wierszy przed społecznością przedszkola. Wręczenie Laureatom Konkursu dyplomów i upominków ufundowanych przez Radę Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

21 marca przywitamy wiosnę, tego dnia odbędzie się również przedszkolny konkurs recytatorski.
11 marca 2022 o godz. 11.00 odbędzie się koncert Filharmonii Dolnośląskiej.
Tydzień adaptacyjny

Dla grupy dzieci z rocznika 2018, tydzień adaptacyjny odbędzie się w dniach od 25 sierpnia do dnia 31 sierpnia, w godzinach 10.00 do 12.00. Rodzice przychodzą razem z dzieckiem i pozostają na terenie przedszkola.

Nabór uzupełniający

Od 2 sierpnia będzie trwał drugi nabór uzupełniający do przedszkola. Potrzebne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja.

Zakończenie roku grupy Motyle, odbędzie się dnia 24 czerwca 2021r. na terenie przedszkola.
Dnia 17 czerwca 2021r. grupa Zajączki wybierze się na wycieczkę do Jeleniówki.
Dnia 14 czerwca 2021r. grupa Misie wybierze się na wycieczkę do Jeleniówki.
Dnia 10 czerwca 2020r. grupa Pszczółki i Motyle wybierze się na wycieczkę do Giganteii.
Informacja dyrektora przedszkola

W związku z wprowadzeniem z dniem 27.03.2021 roku nowych obostrzeń związanych z COVID – 19 , Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy z dniem 29.03.2021 r.  rozpoczyna pracę zdalną z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Proszę rodziców o utrzymanie dotychczasowej współpracy z nauczycielami poprzez korzystanie z zajęć przygotowywanych dla Państwa dzieci.

Dyrektor

Elżbieta Lorenc – Mytnik

Skip to content