Kategoria: Zajączki

Przegląd Piosenki Patriotycznej
Koncert Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze

Przygody Żuczka Forte- W pobliżu małego jeziorka, wraz z rodzicami mieszkał mały żuk o imieniu Forte. Pracowite życie mijało mu spokojnie i beztrosko, aż do dnia olbrzymiej burzy. Szukając schronienia przed wiatrem, grzmotami i błyskawicami, mały owad oddalił się za bardzo od domu. Wystraszony, zmoknięty chrząszcz próbował znaleźć drogę powrotną. Czy mu się udał? Kogo spotkał na swojej drodze i czy była to bezpieczna podróż? Cała ta historia została zobrazowana odpowiednią muzyką- taką, która jest dobra na każdą pogodę.

Przedszkolny Dzień Sportu

W dniu 7 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się „Dzień Sportu i Zdrowego Odżywiania Się”. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych aktywnie uczestniczyły w obchodach tego dnia, odpowiadały na pytania i wspólnie się bawiły. Zostały również wręczone nagrody za udział dzieci w konkursie plastycznym „Sport widziany oczami dziecka”. Dzieci wykonały również prace plastyczne na temat sportu, które ozdobiły tablice z pracami każdej grupy.

Powitanie wiosny

W piękny, słoneczny dzień nasze przedszkolaki powitały pierwszy dzień wiosny. Dzieci wyrecytowały wiersze o tematyce wiosennej, zaśpiewały wiosenne piosenki i w kolorowym pochodzie ulicami naszej miejscowości z Marzanną na czele cieszyły się z nadejścia wiosny.

Dzieci w wirtualnej sieci.
Teatrzyk kukiełkowy
Koncert Filharmonii Dolnosląskiej

„Urodziny Pana Józefa”

Dawno, dawno temu w Wiedniu mieszkał kompozytor, Pan Józef Haydn. Całe dnie spędzał na pisaniu nowych utworów, był już publiczności dobrze znany, miał też przyjaciela -Wolfganga Amadeusza Mozarta. Różnili się od siebie charakterami, ale bardzo kochali muzykę. Jakiś czas później do tej wspaniałej dwójki kompozytorów dołączył trzeci- Ludwig van Beethoven. Do dziś podziwiamy ich twórczość. W swoim życiu mieli różne przygody i o nich dzisiaj był dzisiejszy koncert.

Konkurs plastyczny

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Sport widziany oczami dziecka”.

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SPORT WIDZIANY OCZAMI DZIECKA”

  1. Miejsce: Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy.
  2. Organizator: Nauczycielki Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.
  3. Uczestnicy Konkursu: Wszystkie chętne dzieci z Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.
  4. Zadanie konkursowe: Przygotowanie przez dziecko w domu pracy plastycznej

o tematyce sportowej. Praca może być:

– wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie czym dusza zapragnie, lepienie, rzeźbienie, konstruowanie itd…);

– jeśli płaska, wykonana na formacie dowolnym, nie większym niż A3;

– jeśli przestrzenna, na solidnej podstawie;

– wykonana przez dziecko z niewielką pomocą rodziców.

  • Przebieg konkursu:

– Ogłoszenie Przedszkolnego Konkursu Plastycznego: 7 marca 2022 (poniedziałek) – strona internetowa przedszkola, media społecznościowe;

– Dostarczenie do przedszkola pracy plastycznej dziecka 25 marca 2022 (piątek) – opatrzonej tytułem, imieniem i nazwiskiem dziecka.

Wystawa prac konkursowych: 29 marca 2022 (wtorek) – 10 kwietnia 2022 (niedziela).

– Wręczenie dyplomów i upominków w Dniu Sportu – 6 kwietnia 2022 (środa)

ufundowanych przez Radę Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

Przedszkolny konkurs recytatorski

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

  1. Miejsce: Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy.
  2. Organizator: Nauczycielki Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.
  3. Uczestnicy Konkursu:

– Etap grupowy – chętne dzieci z Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy;

– Finał – Laureaci Konkursu (dzieci, które wygrały etap grupowy):

Grupa „Misie” – 2 dzieci,

Grupa „Zajączki” – 2 dzieci,

Grupa „Pszczółki” – 3 dzieci,

Grupa „Motylki” – 3 dzieci.

  • Zadanie konkursowe: Przygotowanie w domu recytacji wiersza o tematyce wiosennej, autorem wiersza może być dowolny polski poeta.
  • Przebieg konkursu:

– Ogłoszenie Wiosennego Konkursu Recytatorskiego: 4 marca 2022 (piątek) – strona internetowa przedszkola, media społecznościowe;

– Zgłoszenie uczestnika konkursu (dziecka): do 11 marca 2022 (piątek) u wychowawcy grupy poprzez dostarczenie wydrukowanego tekstu wiersza z podanym autorem oraz imieniem i nazwiskiem dziecka;

– Eliminacje Grupowe – 16 marca 2022 (środa).  Dzieci zgłoszone do konkursu prezentują wiersze w swoich grupach. Zadaniem dzieci będzie prezentacja na forum swojej grupy przygotowanych w domu wierszy. Na tej podstawie wyłonieni zostaną Laureaci Konkursu, którzy zaprezentują swoje wiersze podczas Powitania Wiosny w dniu 21 marca 2022 roku.

Jury oceniają: pamięciowe opanowanie wiersza, umiejętności aktorskie i oratorskie oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W skład grupowych jury wchodzi dwoje pracowników przedszkola. Wszyscy uczestnicy Eliminacji Grupowych otrzymują pamiątkowe dyplomy;

Powitanie Wiosny – 21 marca 2022 (poniedziałek)

Prezentacja wierszy przed społecznością przedszkola. Wręczenie Laureatom Konkursu dyplomów i upominków ufundowanych przez Radę Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wiosennym Konkursie Recytatorskim.

Przedszkolny konkurs „Uczę się Bezpiecznie Żyć”

Dnia 28 lutego w naszym przedszkolu odbył się przedszkolny konkurs „Uczę się Bezpiecznie Żyć”, dzieci brały udział w zadaniach dostosowanych do ich wieku dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Przedszkolaki prezentowały piosenkę o bezpieczeństwie, wykonywały wesołą gimnastykę i odpowiadały na pytania komisji. W skład komisji wchodzili: strażak, policjant, strażnik miejski, ratownik medyczny, straż ochrony kolei oraz przedstawiciele z Rady rodziców. Wszystkie dzieci spisały się na medal , zostały nagrodzone dyplomem i medalem.

Skip to content