Dzień: 20 marca 2024

Przedszkolny konkurs plastyczny

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SPORT WIDZIANY OCZAMI DZIECKA”

  1. Miejsce: Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy.
  2. Organizator: Nauczycielki Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.
  3. Uczestnicy Konkursu: Wszystkie chętne dzieci z Gminnego Przedszkola w Starej Kamienicy.
  4. Zadanie konkursowe: Przygotowanie przez dziecko w domu pracy plastycznej

o tematyce sportowej. Praca może być:

– wykonana dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie czym dusza zapragnie, lepienie, rzeźbienie, konstruowanie itd…);

– jeśli płaska, wykonana na formacie dowolnym, nie większym niż A3;

– jeśli przestrzenna, na solidnej podstawie;

– wykonana przez dziecko z niewielką pomocą rodziców.

  • Przebieg konkursu:

– Ogłoszenie Przedszkolnego Konkursu Plastycznego: 20 marca 2024 (środa) – strona internetowa przedszkola, media społecznościowe;

– Dostarczenie do przedszkola pracy plastycznej dziecka do 2 kwietnia 2024 (wtorek) – opatrzonej tytułem, imieniem i nazwiskiem dziecka.

Wystawa prac konkursowych: 2 kwietnia 2024 (wtorek) – 9 kwietnia 2024 (wtorek).

– Wręczenie dyplomów i upominków w Dniu Sportu – 5 kwietnia 2024 (piątek)

ufundowanych przez Radę Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wiosennym Konkursie Plastycznym.

Skip to content