Kategoria: Zajączki

Ważne telefony
Standardy ochrony małoletnich

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U. 2023 poz. 1606) określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazują na potrzebę opracowania jasnych i spójnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich.

„Standardy ochrony małoletnich” są jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia ich praw. Należy je traktować jako jedno z narzędzi wzmacniających i ułatwiających skuteczniejszą ochronę uczniów przed krzywdzeniem.

W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

 • w Gminnym Przedszkolu w Starej Kamienicy nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
 • wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w przedszkolu lub przemocy domowej,
 • podejmowane w szkole postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, określonych w statucie przedszkola oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
 • małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
 • małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych            i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w przedszkolu działań,
 • rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.

Ponadto przyjęto, że:

 • prowadzone w Gminnym Przedszkolu w Starej Kamienicy postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
 • działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.

Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w przedszkolu.

UWAGA-WAŻNE!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś   z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy domowej, nie wstydź się prosić              o pomoc. Wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Prawo stoi po Twojej stronie!

Masz prawo do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy domowej do Prokuratury, Policji lub Żandarmerii Wojskowej.

Możesz także zwrócić się po pomoc do podmiotów i organizacji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

Pomogą Ci:

Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.

Powiatowe centra pomocy rodzinie – w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.

Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie       i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia               w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej – zapewniając bezpłatne całodobowe schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, oraz udzielą Ci kompleksowej, specjalistycznej pomocy w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno-wspomagającym oraz potrzeb bytowych.

Okręgowe ośrodki i lokalne punkty działające w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zapewniając profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną i materialną.

Sądy opiekuńcze – w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych.

Placówki ochrony zdrowia – np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.

Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w zakresie uzyskania pomocy prawnej.

Możesz zadzwonić do:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim. Dyżur prawny (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna
  w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200). Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.
 • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.
 • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).
Program Rozwoju Czytelnictwa

W roku szkolnym 2023/2024 Przedszkole w Starej Kamienicy ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” pozyskało środki finansowe na rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci. W ramach projektu zaplanowaliśmy wiele działań promujących czytelnictwo, m.in. spotkanie z literaturą i głośne czytanie przez zaproszonego gościa (rodzica), wzbogacenie księgozbioru przedszkola wykorzystywanego w codziennej pracy z dziećmi, organizacja kącików literatury w salach, codzienne czytanie wybranych książek i opowiadań, wyjścia do Biblioteki Gminnej oraz inne formy przyczyniające się do zainteresowania literaturą najmłodszych dzieci. Zostały zakupione książki o różnorodnej tematyce, które uatrakcyjnią grupowe kąciki książki.

Niebawem w holu przedszkola pojawi się kącik wędrujących książek, czyli przedszkolna mini biblioteczka. Znajdą się tam ciekawe pozycje z literatury dziecięcej, które dzieci będą mogły wybrać zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zabrać ze sobą do sali przedszkolnej. Książki umilą także dzieciom stałe, codzienne, wygospodarowane w trakcie  pobytu w przedszkolu chwile, przeznaczone na czytanie przez wychowawców. Jest to czas codziennej poobiedniej i popołudniowej relaksacji. Czas, kiedy nic nie rozprasza i najważniejsza staje się wspólna lektura. Dzieci nie tylko słuchają czytanego utworu, ale też o jego treści rozmawiają, a niejednokrotnie rysują występujące w utworze postacie, zwierzęta, zdarzenia. 

Zachęcamy również rodziców do wspólnego czytania razem z dzieckiem. Czytanie dziecku tekstów literackich rozwija jego wyobraźnię, oswaja ze słowem pisanym, wpływa na rozwój zainteresowań czytelniczych, tworzy wzorce zachowań i buduje pozytywny stosunek do literatury. Ponadto czytanie sprzyja rozwijaniu zdolności słuchowych, wpływa na poszerzanie zasobów słownictwa, a przede wszystkim wzmacnia więź  pomiędzy opiekunem, a dzieckiem oraz zapewnia prawidłowy rozwój intelektualny. Czytanie książek w dzieciństwie wpływa na kształtowanie i rozwijanie zainteresowań w przyszłości.

Wybrane w projekcie czytelniczym propozycje literatury dziecięcej to książki mądre i pouczające, książki dla chłopców i dla dziewczynek, w twardej i miękkiej oprawie, bogato ilustrowane i pięknie wydane, o zróżnicowanej treści i tematyce. 

Księgozbiór obejmuje pozycje z następujących kategorii:

 • Baśnie i bajki
 • Książki edukacyjne
 • Legendy i mity
 • Literatura dziecięca
 • Pomoce i materiały edukacyjne
 • Popularnonaukowe
 • Wiersze i rymy
 • Audiobooki i e-booki
 • Książki o emocjach
 • Bajki terapeutyczne
 • Encyklopedie
Zaproszenie na Dzień Babci i Dziadka

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt
Terminy spotkań z panią pedagog specjalną.

Wyjazd na spektakl teatralny „Alicja z krainy czarów”

Dnia 28 listopada dzieci z naszego przedszkola miały okazję uczestniczyć w spektaklu teatralnym pt. ,,Alicja w krainie czarów”, który odbył się w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Sztuka wystawiona była przez muzyczny teatr „Forte” z Wrocławia. To piękna opowieść o losach dziewczynki, która trafiła do magicznego świata. Jej zabawne przygody przeplatały się na granicy jawy i snu. Przedszkolaki z zaciekawieniem obserwowały przygody Alicji i wraz z bohaterką odbyły niezwykłą podróż do krainy czarów. Barwna scenografia, gra świateł, oprawa muzyczna wywołały u dzieci wiele pozytywnych emocji i wrażeń.

Zdjęcia mikołajkowe
Koncert filharmonii „Gawęda pod choinką”

Grudzień to czas wyjątkowy. Cały świat pokrywa biały puch, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W tym roku muzycy przyjechali do nas z audycją wspólnego kolędowania. Z gawędą o świątecznym drzewku, które jest wielkim przeciwnikiem świąt, bo nie chce być ścięte! Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowieści, dowiedziały się co stało się ze świątecznym drzewkiem. Opowieść skończyła się szczęśliwie. Dzieci wspólnie z muzykami zaśpiewały znane im kolędy, uśmiechy na ich twarzach gościły podczas całej audycji.

Stop antybiotykooporności
Skip to content